Vertalingen in context van "montgomery burns" in Engels-Nederlands van Reverso Context: This court rules in favor of Montgomery Burns. In 1901 kreeg zijn vader werk aangeboden in Londen, waardoor het gezin terugkeerde naar Montgomery's geboorteplaats.Hij volgde een opleiding op de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst. Montgomery Burns demonstrates 1 / 1,000,000 of his deadliness to hippies. Zijn stem werd ingesproken door Harry Shearer. Waylon is typically referred to as Mr. Smithers, or simply Smithers by Mr. Burns. Montgomery Burns is een personage uit The Simpsons.Burns stelt de baas van de kerncentrale voor. Simpsons. Shop for Vinyl, CDs and more from Montgomery Burns at the Discogs Marketplace. Montgomery werd geboren in een gezin van negen kinderen. Jeugdjaren. Fauci: Herd immunity possible after vaccination. Waylon is the assistant to C. Montgomery Burns, Homer Simpson's boss and the owner of the Springfield Nuclear Power Plant. Wisconsin congressman says he tested positive for COVID-19. Zijn vader, geboren in Donegal, was een Iers dominee.In 1889 werd zijn vader bisschop van Tasmanië, waardoor het gezin moest verhuizen.. Explore releases from Montgomery Burns at Discogs. Fire Burns at Montgomery County Winery 2 days ago. On the Simpsons, Waylon Smithers plays the …
2020 montgomery burns ayudante